PG NORD - et godt klubliv og styr på tingene

Af
Arne Staun Sørensen

Formand
PG-Nord


Vi er stolte af vores klub…

Med ca. 50 medlemmer er PGNord en af de største paragliderklubber i Danmark.

Mange yder i dag en stor indsats i klubben og vi tror det er en af grundene til at vi har oplevet massiv medlemsfremgang i de senere år.

Ud over flyvningen lægger vi vægt på et godt klubmiljø…

Vi har i PGNord valgt at fordele de forskellige opgaver på så mange skuldre som muligt. Det er stærkt medvirkende til et godt miljø i klubben.

Klubben dækker et stort geografisk område så vi har valgt at vores klubhus er vores hjemmeside hvor der bliver diskuteret mange sjove og spændende emner indenfor paraglidermiljøet.

Men det vigtigste er naturligvis hyggesnak ude på skrænten hvor der bliver fortalt mange gode historier.

Aktiviteter i klubben…

Lige så snart vinden er til flyvning er der næsten altid nogen på skrænterne for at flyve. Er der for lidt vind tager vi ofte til vores optræksbane i Skivum.

Derudover bliver der arrangeret klubture ca. 2 gange om året til bjergområder.

I den mørke tid hvor vi ikke kan flyve så længe bliver der normalt arrangeret foredrag, grejaftener mv.

Noget der altid foregår i en hyggelig atmosfære og hvor klubben som regel giver en øl eller vand

Udviklingen i den nærmeste fremtid…

Den primære flyvning vi fortsat vil dyrke mest i klubben er skræntflyvningen. Nordjylland er og bliver et af de bedste områder i danmark til skræntflyvning

De termikinteresserede piloter vil prøve at sætte lidt mere fokus på optræk med line fra banen i Skivum. Der er allerede fløjet gode distanceture derfra.

Enkelte piloter har vist en spirende interesse for konkurrenceflyvning. Så det er muligt at vi i fremtiden vil se flere piloter fra PGNord deltage i lokale og internationale konkurrencer.